Sazinies ar mums

Degvielas pārdošanas nodaļas vadītājs
Arnis Andrianovs

Mob.t. 29484593
arnis.andrianovs@virsia.lv

 
Lielo klientu attiecību vadītājs
Kaspars Meinuzs
Mob.t. 26634465
kaspars.meinuzs@virsia.lv
 

Klientu attiecību vadītājs (Rīga, Vidzeme)

Dita Dance – Vuškāne

 

 Klientu apkalpošanas vadītājs (Rīga un Rīgas reģions)

Artūrs Slišāns

Mob. t. 27853420

dita.dance@virsia.lv  

Mob.t. 22047780

arturs.slisans@virsia.lv

 

Klientu attiecību vadītājs (Vidzeme, Latgale)
Normunds Mazūrs
Mob.t. 26687998
normunds.mazurs@virsia.lv
 
Klientu attiecību vadītājs (Rīga, BP Routex degvielas kartes)
Kārlis Eniņš
Mob. t.: 20222313
karlis.enins@virsia.lv
 
Klientu attiecību vadītājs (Kurzeme)
Māris Grinbergs
Mob. t. 20243231
maris.grinbergs@virsia.lv
 
Valsts un pašvaldību uzņēmumu iepirkumu konkursu speciāliste
Sanita Glužina
Mob. t. 28640443
T. 678 07 500
Fakss 678 07 503
sanita.gluzina@virsia.lv
 
Klientu attiecību vadītājs (degvielas vairumtirdzniecība, apkures degviela, bezakcīzes degviela)
Andris Lankaronskis
Mob. t. 29226168
T. 678 07 500
Fakss 678 07 503
andrisl@virsia.lv
 
Biznesa attīstības vadītājs
Lauris Kalve
Mob. t. 29401401
lauris.kalve@virsia.lv