Degvielas kartes līgums

Uzņēmuma nosaukums (turpmāk-klients):
Vienotais reģ.Nr/Nodokļu maksātāja kods:
PVN maks Reģ. Nr:
Juridiskā adrese:
Pasta indekss:
Faktiskā adrese:
Pasta indekss:
Pilnvarotais (-ā) pārstāvis (-e):
Kontaktpersona (Vārds, Uzvārds, amats):
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Uzņēmuma darbības sfēra:
Kartes veids:
(maksimāli 6 lietotāji)
Rēķinu nosūtīšana pa pastu:
E-pasts uz kuru sūtīt elektroniskos rēķinus/pārskatus:
Vēlos izmantot VIRŠI-A INFO:
Lietotāja vārds, uzvārds:
Lietotāja e-pasts un tālruņa nr.:


Lejupielādēto līgumu nepieciešams 2 eksemplāros izdrukāt, parakstīt un nodot tuvākajā Virši-A DUS vai sūtīt pa pastu uz ofisu: Bieķensalas iela 21, k. B-302, Rīga, LV-1004.