Par uzņēmumu

AS VIRŠI-A ir lielākais pašmāju degvielas tirgotājs, kura tīkls, ar 54 degvielas uzpildes stacijām (DUS), pārklāj visu Latviju. Kopā ar mūsu klientiem esam kopš 1995. gada, un šo gadu laikā esam kļuvuši par vienu no Latvijā pieredzes bagātākajiem uzņēmumiem nozarē. 

Savā darbā vadāmies pēc viena principa – klientiem nodrošinām augstākas kvalitātes degvielas produktus un labāko servisu. Mums ir svarīgi, lai klienti uz mums var paļauties. Tieši tāpēc ar lepnumu sakām, ka esam vietējais uzņēmums, kā arī mērķtiecīgi turpinām attīstīties, lai AS VIRŠI-A degvielas uzpildes staciju skaits pieaugtu.  AS VIRŠI-A degvielas uzpildes stacijas ir tur, kur citu nav. 

Savā komandā apvienojam profesionālus un aizrautīgus cilvēkus. Katram no mums ir jaunas idejas, kā paplašināt piedāvāto servisa klāstu. Pateicoties vienotam redzējumam, VIRŠI-A klientiem degvielas uzpildes stacijas ir kas vairāk par vienkāršu DUS. Mēs vēlamies, lai klienti VIRŠI-A degvielas uzpildes stacijas uztver kā “savējo pieturas”, kurās uzpildīt degvielu, ieturēt gardu kafijas pauzi un atpūsties no gara ceļa mērošanas.

 

AS "VIRŠI-A" energopārvaldības politika:

AS “Virši-A“ (turpmāk tekstā – Uzņēmums) apņemas monitorēt, pētīt, meklēt jaunas metodes un paņēmienus, kā arī nepārtraukti  uzlabot un pilnveidot enerģijas  izmantošanas efektivitāti.

Kā pirmo, svarīgāko uzdevumu, uzsākot virzību uz energoefektīvas sistēmas izveidošanu, uzņēmums ir definējis atklāt un izstrādāt teerminētu programmu nelietderīgi izmantotās enerģijas apjomu samazināšanai.

Uzņēmuma augstākā vadība, speciālisti un darbinieki izprot energoefektivitāti kā iespēju sasniegt  augstākus rezultātus vai nodrošināt augstāku  veiktspēju, izmantojot analogu iepriekšējam līmenim, vai zemāku par iepriekšējo līmeni enerģijas patēriņu. Lai noteiktu uzņēmuma energoefektivitāti, tiek apzināti gan absolūtie energopatēriņa rādītāji, gan energopatēriņa  samazināšana attiecībā pret izmērāmām pamatdarbības vienībām (energoefektivitāte uz 1 EUR apgozījuma,  energoefektivitāte uz 1 degvielas uzpildes staciju, energoefektivitāte uz 1 kv/m, energoefektivitāte uz vienu pārdoto degvielas litru, energoefektivitāte uz 1 pārvadāto degvielas tonnu, energoefektivitāte uz 1 nobraukto km, energoefektivitāte uz vienu darbinieku).

 Šie rādītāji tiek uzskatīti par AS “Virši-A“  energoefektivitātes kritērijiem, protams, atbildīgi  nodrošinot arī to iespaidu uz klimatu un citiem vides faktoriem.

Uzņēmums apņemas nodrošināt pietiekamu informācijas, darbinieku un materiālo resursu pieejamību, lai nodrošinātu energoefektivitātes pilnveidojumus nosprausto mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Energopārvaldības sistēmas izpildījuma pilnveidošanas ietvaros tiks nodrošināti personāla apmācību un pilnveides pasākumi, to skaitā personāla kompetences, prasmju un iemaņu  pilnveidošana.

Ieviešot starptautiskā standarta ISO 50001:2011 prasības, augstākā vadība apņemas īstenot energoefektivitāti veicinošus pasākumus: Izsludinot iepirkumus, iegādājoties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, realizējot rekonstrukcijas un jaunos attīstības projektus, AS “Virši-A“ apņemas izvērtēt to energoefektivitāti kā vienu no  būtiskākajiem kritērijiem.   

 Uzņēmuma augstākā vadība apņemas sekot  likumdošanas prasībām un tiekties rīkoties saskaņā ar EU regulu, LR likumu, MK noteikumu  un citām energopārvaldības jomas normatīvajām prasībām. 

Scan.jpg