Kontakti

AS VIRŠI-A birojs Aizkrauklē

Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts,
Aizkraukles novads, LV-5101
Tālr.: +371 65133677, fakss: +371 65133666
e-pasts: birojs@virsia.lv
 

AS VIRŠI-A birojs Rīgā

Bieķensalas iela 21, korpuss B-302, Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67807505, fakss: +371 67807503
e-pasts: degviela@virsia.lv
 
Informācija par apkures degvielas iegādi:
tālr. Rīgas birojā: +371 67807500
tālr. Aizkraukles birojā: +371 65133674
Grāmatvedība
tālr.: +371 65133668

Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank, kods:HABALV22, konts: LV45HABA0551002267358
A/S SEB Banka, kods:UNLALV2X026, konts: LV28UNLA0026000404101
A/S Citadele Banka, kods:PARXLV22, konts: LV81PARX0007054690001
Informācija par degvielas vairumtirdzniecību:
tālr. Rīgas birojā: +371 67807500
tālr. Aizkraukles birojā: +371 65133674